Kardiologia

lekarz kardiolog z wynikami badań

Choroby serca i układu krążenia od lat pozostają główną przyczyną zgonów. Mimo coraz nowszych metod diagnostycznych i wprowadzania skuteczniejszych leków to się nie zmienia. Jedną z przyczyn jest fakt, że na rozwój chorób serca składa się stan całego organizmu i skuteczne leczenie wymaga zajęcia się różnymi obszarami naszego zdrowia.
Takie podejście stosujemy w naszym ośrodku. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem choroby wieńcowej, nadciśnienia i niedociśnienia tętniczego, czy arytmii a wśród nich migotanie przedsionków i napadowe częstoskurcze oraz wady zastawkowe serca. 
W przypadku objawów takich jak bóle w klatce piersiowej, kołatania serca, wahania ciśnienia, zasłabnięcia nie ograniczamy się do diagnostyki kardiologicznej, ale uwzględniamy w diagnostyce także pozasercowe przyczyny dolegliwości.
Proces diagnostyczny zaczynamy od oceny aktualnego stanu zdrowia i analizy dotychczas wykonanych badań. Następnie planujemy dalszą diagnostykę, żeby ustalić przyczyny dolegliwości i wychwycić sytuacje wymagające pilnej interwencji.
Potem dobieramy odpowiednie leczenie, jeśli jest konieczne i planujemy stopniowe zmiany w codziennych nawykach, prowadzące nie tylko do odciążenia serca, ale również do poprawy ogólnego stanu zdrowia.
Tym sposobem możemy pomóc nie tylko na początku choroby, ale także na wszystkich dalszych etapach jej zaawansowania. Nawet po przebyciu zawału serca, czy udaru mózgu nie jest za późno na zmiany w codziennym funkcjonowaniu, co potwierdzają liczne badania kliniczne.

Naszym celem jest przywracanie zdrowia w największym możliwym zakresie, co jest możliwe jedynie przy holistycznym podejściu do leczenia.

Leczymy chorobę wieńcową, arytmię i inne choroby serca

Leczymy schorzenia serca takie jak choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, arytmię, choroby zastawkowe, niewydolność serca i wiele innych. Nasi kardiolodzy stosują najnowsze metody terapeutyczne, w tym farmakoterapię, procedury inwazyjne, takie jak angioplastyka i wszczepianie stentów, a także zalecają zdrowy styl życia i zmiany dietetyczne, które wspierają zdrowie serca.

Skupiamy się nie tylko na leczeniu schorzeń serca, ale również na edukacji pacjentów. Wierzymy, że odpowiednia wiedza na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych i samopielęgnacji serca jest kluczowa dla utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Zapewniamy troskliwą i wspierającą opiekę, kładąc nacisk na indywidualne potrzeby i komfort każdego pacjenta. Naszym priorytetem jest poprawa zdrowia serca i jakości życia naszych pacjentów.