Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja Neurologiczna, oferta ta jest skierowana do osób po przebytym udarze niedokrwiennym lub krwotocznym, z chorobami nerwowo - mięśniowymi, stwardnieniem rozsianym oraz innymi schorzeniami neurologicznymi. Celem prowadzonej rehabilitacji jest zwiększenie  samodzielności chorego, zniwelowanie dolegliwości bólowych oraz normalizacja napięcia mięśniowego. Razem z fizjoterapeutą pacjent będzie pracował nad wykonywaniem czynności codziennych i zawodowych, które sprawiają mu najwięcej problemów. W procesie terapii będą realizowane również treningi stabilizacyjne i koordynacyjne. Celem naszych działań jest przywrócenie choremu poczucia autonomii i sprawczości, oraz umożliwienie mu powrotu do pracy zawodowej.

W ciągu tygodnia pakiet obejmuje trzy wizyty z fizjoterapeutą po 30 – 60 minut w zależności od kondycji pacjenta i decyzji lekarza oraz trzy razy w tygodniu zabiegi elektroterapeutyczne w celu rozluźnienia mięśni.  

*Zalecenia mogą się zmienić po konsultacji fizjoterapeuty i lekarza specjalisty.

*Pakiet nie podlega zmianom zabiegów

*Istnieje możliwość łączenia turnusów  po konsultacji z fizjoterapeutą 

*W ramach pakietu pacjent może otrzymać laser, prądy i krioterapie. Pozostaje w decyzji prowadzącego fizjoterapeuty.