Certyfikaty i osiągnięcia

Głęboko wierzymy, że poprawa jakości świadczonych usług może nastąpić tylko w warunkach rygorystycznego przestrzegania przepisów, norm i procedur regulujących prowadzenie działalności w obszarze ochrony zdrowia. Dlatego w 2021 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością, zgodny z międzynarodową normą ISO 9001, co potwierdza otrzymany przez nas certyfikat.

Certyfikacja obejmuje wszystkie zakresy świadczonych przez nas usług medycznych.

Aby doskonalić system jakości, wyznaczyliśmy konkretne cele polityki jakości:

 • nawiązanie współpracy z najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie
 • zapewnienie pacjentom najwyższej jakości świadczonych usług poprzez unowocześnianie sprzętu i infrastruktury Centrum Zdrowia Alira,
 • zapewnienie szybkiej dostępności do lekarzy,
 • zapewnienie takiej jakości świadczonych usług, by były one dla pacjentów źródłem satysfakcji i zadowolenia,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • dążenie do utrzymania wysokiej pozycji rynkowej w branży usług medycznych, dbając o wzmocnienie wizerunku centrum,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez ciągłą kontrolę i minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, ich skuteczną selekcję dla ponownego wykorzystania lub utylizacji przez uprawnione podmioty,
 • zapobieganie zagrożeniom środowiska naturalnego, poprzez zidentyfikowanie aspektów środowiskowych, w tym aspektów znaczących oraz promowanie zasad ochrony i minimalizowania zużycia zasobów naturalnych.

certyfikat

certyfikat 1

Realizacja powyższych celów polityki jakości jest potwierdzana przez kolejne coroczne audyty przeprowadzane przez United Registrar of Systems Ltd. Wielka Brytania, akredytowaną jednostkę certyfikującą.


W nowoczesnym podmiocie leczniczym, który oddajemy do Państwa dyspozycji, zatroszczyliśmy się również o Certyfikat ISO 27001, standaryzujący międzynarodowe systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, który jest normą uznawaną na całym świecie.

Dla szybkiego i płynnego serwisu uruchomiliśmy elektroniczny system obsługi pacjenta, który pozwala na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli wrażliwych danych medycznych oraz dogodniejszemu dostępowi do dokumentacji medycznej pacjenta,
 • możliwość pozyskania elektronicznej dokumentacji medycznej istotnej dla realizacji świadczeń zdrowotnych,
 • większą wiedzę personelu medycznego na temat stanu zdrowia pacjenta, co przyczyni się do podniesienia jakości procesów leczenia,
 • zniwelowanie barier technologicznych związanych z wymianą dokumentacji medycznej,
 • polepszenie jakości, kompletności i czytelności dokumentacji medycznej,
 • poprawę koordynacji procesu leczenia.

certyfikat 3

certyfikat 4


ceryfikaty-2
ceryfikaty-1
ceryfikaty-3
ceryfikaty-5
ceryfikaty-4
ceryfikaty-6
ceryfikaty-2 ceryfikaty-1 ceryfikaty-3 ceryfikaty-5 ceryfikaty-4 ceryfikaty-6