Terapia indywidualna

Stwarza przestrzeń, w której pacjent nawiązując silną relację z terapeutą, a ten nierzadko wypełnia lukę, która pojawiła się w życiu pacjenta i pełni rolę powiernika, czy figury rodzicielskiej. Co ważne, w takiej roli pacjent z terapeutą odtwarzają schematy relacji, jakie miały z różnymi osobami. Pozwala to na przepracowanie toksycznych relacji z przeszłości, wyzbycie się traum, poczucia winy, które rzutują na obecne zachowanie pacjenta oraz jego życie.

Sesje terapii indywidualnej to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość, z reguły raz w tygodniu i są prowadzone zawsze przez tego samego psychoterapeutę Czas trwania całej psychoterapii jest zależy od ustalonych celów i złożoności problemów.

Z reguły trzy pierwsze spotkania służą poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej pacjenta, jego planów i oczekiwań, po czym następuje zdefiniowanie celów terapii oraz ustalenie zasad współpracy.

Czas trwania sesji to na ogół 50 minut. Ważnym elementem pracy terapeuty jest stosowanie się do Kodeksu Etycznego oraz przestrzeganie tajemnicy zawodowej, czyli dbanie o dyskrecję.