Psychoterapia

ludzie na psychoterapii

Jest jedną z metod leczenia zaburzeń, schorzeń oraz nieprawidłowości ludzkiej psychiki. Wybór stosownego rodzaju psychoterapii determinuje stopień nasilenia problemu. Do najpopularniejszych metod zalicza się terapię psychodynamiczną, humanistyczną, systemową, poznawczo-behawioralną, psychoterapię Gestalt, czy terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Wszystkie łączy wspólny element, jakim jest bezpośredni kontakt psychoterapeuty z pacjentem.
Psychoterapia to nie tylko metoda leczenia zaburzeń psychiki. Stosuje się ją również do „poprawienia natury psychicznej” i zwiększania potencjału osobowościowego, dzięki czemu wpływa na zmianę postawy i poprawia zdolności radzenia sobie z emocjami.
Oferujemy spersonalizowane podejście terapeutyczne, uwzględniające indywidualne potrzeby i sytuację pacjenta. Wykorzystujemy w tym celu różnorodne metody oparte na dowodach naukowych, zapewniając skuteczną i wszechstronną pomoc.

Terapia CBT, IPT i grupowa – psychoterapia zaburzeń odżywania

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jednym z naszych głównych podejść terapeutycznych w leczeniu zaburzeń odżywianiaTerapia CBT koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu myśli, przekonań i wzorców zachowań, które podtrzymują zaburzenia odżywiania. Nasi terapeuci CBT pomagają pacjentom zrozumieć związki między myśleniem, emocjami a zachowaniami związanymi z jedzeniem oraz wspierają ich w wprowadzaniu zdrowych strategii radzenia sobie.

Oferujemy również terapię interpersonalną (IPT), która skupia się na poprawie relacji interpersonalnych pacjenta. Uznajemy, że problemy w relacjach mogą mieć istotny wpływ na rozwój i utrzymanie zaburzeń odżywiania. Nasze sesje terapeutyczne pomagają pacjentom zidentyfikować i rozwiązać problemy w relacjach, rozwijać umiejętności komunikacyjne i radzenia sobie z trudnościami międzyludzkimi.

W naszym ośrodku wykorzystujemy również terapię poznawczą, która pomaga pacjentom identyfikować i zmieniać negatywne lub destrukcyjne przekonania i myśli związane z ciałem, jedzeniem i kontrolą wagi. Nasi terapeuci pomagają pacjentom rozwijać zdrowe nawyki żywieniowe, wypracować pozytywne postrzeganie ciała i promować samopoczucie.

Dodatkowo, oferujemy terapię grupową, która stanowi ważny element naszego programu leczenia zaburzeń odżywiania. Sesje grupowe pozwalają pacjentom dzielić się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się motywować.