Psychologia i diagnoza psychologiczna

kobiety jedzące burgery

Ta pierwsza zaliczana jest do nauk behawioralnych, zajmujących się ludzkimi zachowaniami, procesami myślowymi, emocjami oraz wpływem ich na otoczenie i interakcje z innymi ludźmi. Bada oddziaływania różnych czynników na ludzkie postrzeganie, poglądy i postępowanie. Może mieć oblicze naukowe, kliniczne lub bardziej praktyczne. W sferze naukowej skupia się na prowadzeniu badań i wpływie na człowieka zmian zachodzących w świecie. Psychologia kliniczna zajmuje się głównie pracą z ludźmi z różnymi problemami oraz osobami w kryzysie. Jeśli utrudniają one codzienne funkcjonowanie w pracy, w małżeństwie, pojawia się apatia, zniechęcenie, dotyka nas strata i żałoba, warto udać się do psychologa.

Diagnoza psychologiczna

Proces, w którym psycholog wykorzystujący odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) zmierza do rozpoznania psychologicznych mechanizmów funkcjonowania badanej osoby, wyjaśnia pojawiające się problemy oraz przewiduje możliwości i sposób ich zmiany. Wyniki badań i testów pomagają lepiej zrozumieć trudności pacjenta i dostosować plan terapeutyczny do indywidualnych jego potrzeb. To ważny i integralny element początkowej fazy leczenia umożliwiający:

  • opisanie obecnego funkcjonowania pacjenta, jego mocnych i słabych stron,
  • wykrycie mechanizmów leżących u podstaw doświadczanych trudności i objawów
  • właściwe ukierunkowanie leczenia i dopasowanie do pacjenta dalszego postępowania
  • weryfikację, czy kontynuacja leczenia jest potrzebna, a jeśli tak to w jakiej formie.

Trafna diagnoza warunkuje dobór adekwatnego postępowania terapeutycznego, w którym dużą rolę odgrywa empatia i bezpieczna przestrzeń, gdzie pacjent może swobodnie podzielić się swoimi doświadczeniami i obawami."