Nasza kadra

lekarz specjalista

W ośrodku terapeutycznym Alira zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę z uprawnieniami i  wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. To interdyscyplinarny zespół złożony z ambitnych i zaangażowanych w pracę specjalistów z szeroką wiedzę, pracujących zespołowo. Doskonalą swoje umiejętności, poznając najnowsze metody i techniki terapeutyczne i psychiatryczne regularnie uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.
Współpraca z naszym zespołem zapewnia bezpieczeństwo otwartego wyrażania myśli, emocji, i obaw. Tworzenie zaufanej relacji terapeutycznej, w której pacjent czuje się komfortowo to nasz priorytet.

 

placeholder

Agnieszka Zajlich, manager

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, największej placówki uniwersyteckiej o profilu medycznym w Polsce. Studiowała na kierunku Zdrowie Publiczne. Posiada prawie 25-letnie doświadczenie w kierowaniu i administrowaniu podmiotami leczniczymi a także placówkami związanymi z szeroko pojętym zdrowiem oraz wspierającymi zdrowy styl życia. W ostatnich latach pracowała w Uzdrowisku Konstancin. Posiada szeroką wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania podmiotami leczniczymi, ośrodkami rehabilitacyjnymi, sanatoriami. Doskonale odnajduje się w pracy managerskiej związanej z organizacją i funkcjonowaniem placówek ochrony zdrowia.

Lekarze

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko, psychiatra. 

Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Specjalista psychiatrii i medycyny paliatywnej, certyfikowany psychoonkolog, autorka wielu publikacji z zakresu psychoonkologii. Studiowała w Gdańsku na Wydziale Lekarskim. Następnie rozpoczęła pracę w szpitalu psychiatrycznym Srebrzysko, uzyskując specjalizację z psychiatrii i broniąc doktorat. Kolejnym etapem w naukowej karierze był Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, gdzie uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 1985 r. stopień profesora nadzwyczajnego. W latach 1987-1996 była wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim. Przez kolejnych 10 lat, do roku 2005, była kierownikiem Zakładu Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie w 2003 roku uzyskała specjalizację w zakresie medycyny paliatywnej, pełniąc jednocześnie funkcję konsultanta krajowego w zakresie medycyny paliatywnej. Od 2013 jest kierownikiem Katedry Psychiatrii na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie oraz konsultantem w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Pracuje także na Uniwersytecie SWPS.

placeholderdr Paweł Oniszczuk - lekarz psychiatra         

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii na Oddziale XI Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał również na Oddziale IV Psychogeriatrycznym i Oddziale XI Ogólnopsychiatrycznym Oddziale Leczenia Ostrych Zaburzeń Psychicznych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy oraz Oddziale Ogólnopsychiatrycznym IV – Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku. Poszerzał również wiedzę i doświadczenie na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie, w Poradni Psychiatrii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Zajmuje się diagnozą i leczeniem wszelkich zaburzeń o podłożu psychicznym, m. in. depresji, nerwic zaburzeń afektywnych, pamięci, związanych ze stresem, wieku podeszłego, uzależnień, czy też kryzysów życiowych. W pracy opiera się tylko na udowodnionych naukowo, skutecznych metodach leczenia. W gabinecie buduje atmosferę pełnego zrozumienia zgłaszanych problemów, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Stale współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, by leczenie było skuteczniejsze. Swoją wiedzę wzbogaca udziałem w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych.

dr Marek Czyżkowski

dr Marek Czyżkowski - lekarz kardiolog

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, ukończył szkolenia z masażu leczniczego, terapii wisceralnej oraz neuroterapii. W diagnostyce i leczeniu typowych schorzeń układu krążenia, jak nadciśnienie tętnicze, arytmie, czy choroba wieńcowa, łączy klasyczne podejście medyczne, kształtowanie prozdrowotnych nawyków oraz manualną pracę z ciałem w celu uwolnienia napięć i poprawy funkcjonowania organizmu. Poza kardiologią zajmuje się także psychosomatyką, czyli manifestacją emocji poprzez dolegliwości. Dlatego przyjmuje także pacjentów, którzy pomimo diagnostyki nie znaleźli przyczyn swoich problemów i dotychczas nie uzyskali pomocy. W holistycznym spojrzeniu na pacjenta stara się ustalić indywidualnie priorytetowe obciążenia pacjenta i dobrać odpowiednie do nich postępowanie zarówno w obszarze farmakoterapii, jak i zmiany niewspierających przyzwyczajeń.

Psychoterapeuci

Ewelina PietrzakEwelina Pietrzak, psychoterapeutka

Absolwentka Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich – Członka European Association of Psychotherapy (EAP) oraz European Association of Integrative Psychotherapy (EAIP). Odbyła kurs prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem sygnowany przez Synapsis. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapie par w podejściu integratywnym w nurcie psychodynamicznym oraz socjoterapię, filmoterapię i arteterapię. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii „12 kroków ku pełni życia”. Współpracowała z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza w Pruszkowie i z Ośrodkiem terapeutyczno-edukacyjnym „Dom Przyjaciół” w Sulejówku. Pracuje w specjalistycznym Ośrodku Terapeutycznym ALIRA prowadząc terapię indywidualną oraz w Centrum Zdrowia Alira pracując z pacjentami indywidualnie.

placeholderEdyta Klimaszewska, psychoterapeutka

Jest psychoterapeutką pracującą w nurcie psychodynamicznym i członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Kształciła się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła wieloletnie studia humanistyczne na UKSW i Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica oraz w Ośrodku Psychoterapii i Wsparcia dla Rodzin „Plaster Miodu”. W celu wspierania rodziców w procesie wychowawczym, skończyła kurs dla trenerów „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.
W Centrum Psychoterapii i  Rozwoju Osobistego ALIRA prowadzi psychoterapię indywidualną.

placeholderElżbieta Remiszewska, psychoterapeutka i pedagog

Ukończyła szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Od 19 lat pracuje jako psychoterapeutka psychoanalityczna w ośrodku dla młodzieży po kryzysie psychicznym w strukturze Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Odbyła szereg szkoleń i seminariów prowadzonych w tym nurcie. Swoje kompetencje doskonali częstym uczestnictwem w seminariach i konferencjach analitycznych. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz rodzinną.

placeholderAgata Nowakowska-Pawełek, psychoterapeutka i psycholog

Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywała w czasie licznych staży i szkoleń, prowadząc jednocześnie samodzielną praktykę. W ośrodku ALIRA prowadzi terapię indywidualną. Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją.

placeholderKarolina Kwiatoń, psychoterapeutka i psycholog 

Jest w trakcie szkolenia w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, ośrodku kształcenia psychoterapetów Centrum CBT EDU. Pracuje także jako seksuolog. Pomaga dorosłym i młodzieży, którzy doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, spowodowanych m.in. obniżeniem nastroju, depresją, lękami, problemami w komunikacji, bezsennością, zaburzeniami osobowości oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z ZA. Pracuje na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Konstancinie Jeziornie. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla młodzieży w ramach projektu Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe. Zajmuję się profilaktyką uzależnień w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Gradiam. Jest współtwórczynią programu profilaktycznego Aplikacja. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych oraz dla rodziców, m. in. na zlecenie Akademii Czujnego Rodzica. Zajmuje się także profilaktyką uzależnień. Poddaje swoją pracę superwizji.

placeholderAnna Ryszkowska, psychoterapeutka i socjolożka

Absolwentka studiów podyplomowych i doktoranckich, wieloletni konsultant w zakresie zarządzania komunikacją kryzysową. Specjalistka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła podstawowy kurs ISTDP - Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży pod stałą superwizją oraz psychoedukację, m. in. TUS - trening umiejętności społecznych. Jako psychoterapeuta pracuje w obszarach: interwencja kryzysowa, zaburzenia odżywiania, praca z ciałem, zaburzenia nastroju, praca z traumą oraz z DDA / DDD, żałoba i doświadczenie straty. Prowadzi także blog i podcast na temat psychoterapii.
Jest w trakcie całościowego szkolenia w szkole psychoterapii. Pracuje w nurcie integratywnym, łączącym podejście psychodynamiczne, systemowe i poznawczo-behawioralne. Warsztat pracy stałe uzupełnia dodatkowymi szkoleniami. 

placeholderMatylda Jagłowska, terapeutka i psychotraumatolożka

Absolwentka psychotraumatologii i podyplomowej psychologii klinicznej. Nieustannie rozwija się w obszarze psychotraumatologii i psychoterapii. Od ponad 10 lat pracuje terapeutycznie i warsztatowo, głównie z kobietami i młodzieżą, w obszarze samorozwoju, szeroko rozumianej profilaktyki i terapii uzależnień (SPA oraz uzależnienia behawioralne) a także traumy. Interesuje się zdobyczami neuropsychologii, rozwija pasję w obszarze anatomii oddechu oraz medytacji. Od 2018 roku prowadzi sesje indywidualne terapii w holistycznym ujęciu integratywności, opartej na podążaniu za pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu psychodynamicznego. Metodę pracy dopasowuje do osoby i jej indywidualnych potrzeb oraz doświadczeń, czerpiąc z uznanych nurtów psychoterapii, a także narzędzi i procedur psychotraumatologicznych. Pod nazwą "Ogrody Medytacji" realizuje medytacje prowadzone w formie podcastów, spotkań indywidualnych i grupowej. W formule relaksacji z medytacją prowadzoną i treningiem oddechowym skupia się medytacyjnej wędrówce poprzez energię, ciało i przestrzeń umysłu. Wykorzystuje do tego tworzone przez siebie scenariusze, oparte o metody pracy z energią i emocjami, wykorzystując elementy psychoterapii i mindfulness. Przygotowywane przez nią autorskie treści ułatwiają wejście w stan relaksu i koncentrację na celu realizowanej sesji. Wspiera kobiety w pracy z energią osobistą, poczuciem własnej wartości i wzmacnianiem kobiecości zarówno w terapii indywidualnej, jak i w pracy grupowej podczas warsztatów. Jest także edukatorką profilaktyki i terapii uzależnień.

placeholderKatarzyna Szczepańska-Wocial, psychoterapeutka

Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt. Trenerka grup wsparcia "Urodziłam życie", doula. Doświadczenie zawodowe zdobywa na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Konstancinie-Zdroju. Prywatnie mama czworga dzieci, skrzypaczka i pasjonatka tańca. W Ośrodku Alira prowadzi zajęcia pracy z ciałem. 

placeholderAlina Kyselova, ​​terapeutka i psycholog

Ukończyła SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny w Warszawie oraz szkolenia na Ukraińskim Uniwersytecie terapii poznawczo-behawioralnej  we Lwowie – „CBT-model poradnictwa i wsparcia w przypadku przegranej”, „CBT-model zarządzania samobójstwem”,  „Dzieci i wojna”.
Ma za sobą prawie dwa lata pracy wolontaryjnej jako psycholog z dorosłymi i dziećmi z zaburzeniem lękowym, depresją, trudnościami z adaptacją w nowym kraju oraz z osobami mającymi problemy w komunikacji.
Pracuje w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim, zarówno z dorosłymi, młodzieżą, jak i dziećmi. Koncentruje się na: depresji, myślach samobójczych, zaburzeniach lękowych, atakach paniki, fobiach. Pomaga także pacjentom cierpiącym z powodu traumy po utracie bliskich, zwątpienia i niskiej samooceny oraz trudności adaptacyjnych a także komunikacyjnych

placeholderKrzysztof Chwiedczenia, psychotrapeuta

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącymi z powodu problemów psychicznych. Zdobywał je pracując wiele lat w ośrodku pobytu dziennego dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej oraz oddziale dla dzieci i młodzieży, będącym częścią Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie pracuje obecnie.  Od 8 lat prowadzi również ambulatoryjnie terapię indywidualną w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego ALIRA, skierowaną do osób dorosłych, dzieci i młodzieży, doświadczających w swoim życiu trudności i kryzysów emocjonalnych różnego pochodzenia. Ma doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie psychotycznym. Posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego wydany przez Sekcję Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę indywidualną poddaje regularnej superwizji.

placeholderKarol Sobolewski, psychoterapeuta

Profesjonalną wiedzę z zakresu psychoterapii zdobył w czasie studiów podyplomowych w Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid, pod kierownictwem pani Prof. Barbary Józefik, specjalistki leczenia zaburzeń jedzenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Staż terapeutyczny odbył w Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie, placówce specjalizującej się w leczeniu anoreksji. Pracuje w PZP – Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz ŚDS dla osób chorujących psychicznie w Radiówku. W ośrodku ALIRA prowadzi terapię indywidualną, głęboką relaksację oraz konsultacje rodzinne. Współpracuje także z Centrum Zdrowia Alira w Konstancinie oraz Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Alira w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Szymon SławackiSzymon Sławacki, psychoterapeuta i psycholog

Tytuł magistra psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był uczestnikiem szkolenia z Terapii Uzależnień organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia. Obecnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej i analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Szkolenie to jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentem zdobywał m.in. podczas stażu w Zakładzie dla Uzależnionych Osadzonych (Warszawa Mokotów), w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Bednarska oraz w Domu Rotacyjnym Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Do niedawna związany z Ośrodkiem Wsparcia Partnerzy Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, gdzie pracował jako psycholog z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie jako psychoterapeuta prowadzi prywatny gabinet. Pracuje w nurcie psychoanalitycznym pod stałą superwizją superwizora Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz konsultacje psychologiczne. Pomaga m.in. pacjentom z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju (także z depresją), zaburzeniami lękowymi i doświadczającym kryzysów emocjonalnych.

placeholderPiotr Sosnowski, psychoterapeuta i psycholog

Ukończył studia ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywał na oddziale leczenia środowiskowego Szpitala Tworkowskiego, w Pracowni Synapsis, Poradni Zdrowia Psychicznego Anmed, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Poradni Drogowskazy.
Obecnie jest psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par. Ponadto angażuje się w działalność edukacyjną, realizując szkolenia i warsztaty o tematyce zaburzeń odżywiania oraz z poradnictwa wychowawczego. Pracując indywidualnie pomaga w zaburzeniach depresyjnych, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, osobowościowych i psychosomatycznych. Wspiera pacjentów w kryzysach emocjonalnych, trudnościach w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji, radzeniu sobie ze zdradą, przepracowaniu straty (rozstanie, żałoba).
Z parami przepracowuje problemy w komunikowaniu się, wyrażaniu emocji, rozwiązywaniu konfliktów oraz pełnieniu ról rodzicielskich.

Tomasz ZiubińskiTomasz Ziubiński, psychoterapeuta i psycholog

Absolwent Wydziału Psychologii o specjalności społeczna psychologia kliniczna Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w trakcie obrony dyplomu. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali warsztat psychologiczny i terapeutyczny. Przyjmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych, pomagając pacjentom z:

  • depresją, nerwicą, zaburzeniami odżywiania, natręctwami (OCD), lękami, atakami paniki,
  • chorobą afektywną dwubiegunową, schizofrenią, myślami samobójczymi,
  • zaburzeniami osobowości, adaptacyjnymi, nastroju, niską samoocenę, trudnościami w relacjach z innymi oraz problemem w wyrażaniem uczuć,
  • zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD u dzieci i dorosłych,
  • problemami z koncentracją uwagi, trudnościami szkolne, okresem dojrzewania u nastolatków,
  • wybuchami agresji, autoagresją, zaburzeniami zachowania,
  • wypaleniem zawodowym, konfliktami rodzinnymi, dotknięciem przemocą,
  • rozwodem, rozpadem związku, rozstaniem, żałobą.

Przyjmuje w Centrum Zdrowia Alira oraz w Ośrodku Terapeutycznym.

placeholderAleksandra Bajer, coach

Absolwentka Instytutu Mukoid, posiadająca certyfikat ACC/PCC, spełniający wymagania International Coach Federation ( ICF Level 2 ). Zajmuje się szeroko pojętym Life Coachingiem, z naciskiem na zdrowie i relacje. Regularnie poszerza swoją wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną na licznych szkoleniach i warsztatach. Pasjonuje się również psychologią zwierząt i ich wpływem na zdrowie człowieka.
W Ośrodku Psychoterapii Alira pracuje z pacjentami z nadwagą oraz chorującymi na otyłość.

Katarzyna OchalKatarzyna Ochal, psychoterapeutka

Psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, jednocześnie studentka ostatniego roku psychologii. Prowadzi zajęcia w zakresie psychoedukacji, zwiększające samoświadomość z wykorzystaniem technik arteterapeutycznych oraz technik stosowanych w treningu umiejętności społecznych. Stanowi również wsparcie psychologiczne dla osób przebywających w ośrodku.

Dietetycy i psychodietetycy

dr hab. Joanna Myszkowska-Ryciakdr hab. Joanna Myszkowska-Ryciak, prof. SGGW, dietetyk

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.  Od ponad 15 lat związana z Katedrą Dietetyki SGGW. Prowadzi zajęcia z zakresu dietoterapii, dietetyki pediatrycznej oraz profilaktyki żywieniowej chorób dietozależnych w języku polskim i angielskim. Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz podręczników akademickich. Promotorka ponad 120 prac dyplomowych (inżynierskich, licencjackich i magisterskich). Szczególnie interesuje się żywieniem dzieci, dietoterapią otyłości, zaburzeniami odżywiania oraz dietetycznym postępowaniem w cukrzycy. Koordynuje i realizuje programy edukacji prozdrowotnej i żywieniowej. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Dietetyki. 

Paulina Kęszyckadr Paulina Kęszycka, dietetyk

Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku Dietetyka w SGGW w Warszawie. Stopień doktora uzyskała w dyscyplinie technologia żywności i żywienia na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Wpływ diety niskosalicylanowej na skuteczność terapii niealergicznej nadwrażliwości na salicylany". W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim dietoterapią alergii i nadwrażliwości pokarmowych, otyłości, zaburzeń metabolicznych i endokrynnych, oraz zaburzeń odżywiania. Na co dzień pracuje jako asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie.

Olga Barbarskadr Olga Barbarska, dietetyk

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała w 2019 roku. Prowadzi konsultacje indywidualne, realizuje warsztaty edukacyjne i kulinarno-żywieniowe. Doświadczenie zdobywała jako dietetyk w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica, następnie prowadziła konsultacje w ramach projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi". Łączy poradnictwo dietetyczne z pracą naukową na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Marta AdamiukMarta Adamiuk, specjalista psychodietetyki

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS, gdzie w 2019 roku z wyróżnieniem ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki. Jest w trakcie specjalistycznego kursu online spersonalizowanego leczenia psychologicznego zaburzeń odżywiania (CBT-E: enhanced cognitive behaviour therapy) w ramach Centre for Research on Eating Disorders (CREDO) przy Uniwersytecie w Oksfordzie. Jednocześnie studentka Wydziału Psychologii UW. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, kursach i konferencjach branżowych, zgłębia literaturę fachową oraz dane z najnowszych badań naukowych. Współpracuje z Fundacją znaczyła jako stażystka w ośrodku „ALIRA”, gdzie odbywała dyżury psychodietetyczne oraz prowadziła warsztaty grupowe. W Poradni Światełko pracuje indywidualnie z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, nadmierną masą ciała oraz zainteresowanymi trwałą zmianą nawyków żywieniowych. 

Fizjoterapeuci i masażyści

placeholderMarcelina Rezler – fizjoterapeutka

Posiada certyfikaty z Masażu Tkanek Głębokich i Funkcjonalnej Terapii Manualnej. Obecnie finalizuje uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Rehabilitacji. Jeszcze podczas studiów zaczęła się interesować problematyką fizjoterapii w zaburzeniach odżywiania. W tym kierunku prowadziła także badania. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz w prowadzeniu terapii manualnej mięśniowo-powięziowej. Posiada również uprawnienia do prowadzenia treningów Nordic Walking. W Centrum Zdrowia Alira oraz w ośrodku stacjonarnym Alira prowadzi zarówno fizjoterapię grupowa jak i indywidualną.

Iwona AbramowiczIwona Abramowicz – masażystka i refleksolog

Pasjonatka świadomej pracy z ciałem i naturalnych sposobów dbania o fizyczny, emocjonalny i duchowy dobrostan. Absolwentka Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej oraz Europejskiej Akademii Refleksologii. Regularnie poszerza swoją wiedzę na kursach masażu, warsztatach i seminariach. Dbając o kondycję sama również korzysta z masażu i eksploruje różne formy ruchu.Iwona oferuje uważny dotyk jako wsparcie w dążeniu do pełni zdrowia, odzyskania równowagi i sił witalnych. Korzysta z holistycznych metod pracy: refleksoterapii, pracy z ciałem na bazie masażu klasycznego i powięziowego/masażu tkanek głębokich, Lomi Lomi Nui – masażu całego ciała wywodzącego się z hawajskiej tradycji, Shiatsu – japońskiej sztuki masażu uciskowego.Poza praktyką masażu i refleksoterapii Iwona prowadzi spotkania z nauką masażu Shiatsu, których przesłaniem jest budowanie i wzmacnianie naturalnie dobrych relacji w rodzinie i w społeczeństwie.

placeholderPatryk Jaskulski - fizjoterapeuta

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji na kierunku fizjoterapia. Jest specjalistą pełnym pasji, który w swojej pracy łączy fizjoterapię z podstawami treningu medycznego, pomagając pacjentom przenieść efekty pracy z sali treningowej do codziennego działania. W wolnym czasie uwielbia aktywnie spędzać czas – posiada licencję instruktora snowboardu SITS. Były członek kadry narodowej i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w karate Kyokushin. Specjalizuje się w leczeniu bólu kręgosłupa oraz zespołów przeciążeniowych.