Terapia par i rodzin

Jej celem jest wsparcie i poprawa relacji. Pomaga parom w radzeniu sobie z przeszkodami komunikacyjnymi, konfliktami i innymi wyzwaniami pojawiającymi się w związku.

Terapia rodzinna skupia się na identyfikowaniu i rozwiązywaniu trudności w funkcjonowaniu rodziny, budowaniu więzi, poprawie komunikacji i tworzeniu zdrowego środowiska rodzinnego.